قطعات و اجزای یک کپسول آتش نشانی

اجزای یک کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی یکی از مهم‌ترین لوازم آتش نشانی است که وجود آن در همه ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی، جهت خاموش کردن آتش در مواقع خطر الزامی است. کپسول از اجزای مختلفی تشکیل شده است که همه با هماهنگی یکدیگر در تخلیه ماده خاموش کننده نقش داشته و در نهایت به اطفای حریق کمک […]