بند تسمه سه سر قلاب رگالژی ضد شوکدار (Y) مدل 120 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی بند تسمه سه سر قلاب رگالژی ضد شوکدار (Y) مدل 120 A

بند تسمه سه سر قلاب رگالژی ضد شوکدار (Y) مدل 120 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

  • دارای تسمه ضد خش و ضد سایش و ضریب ایمنی بسیار باال
  • طراحی و ساخت با استفاده از قطعات فولادی سبک
  • قالب بزرگ ضامن اتوماتیک با دهانه mm 57-62
  • امکان اتصال به انواع تکیه گاهها داربست ها و…
  • تسمه دوبل مقاوم در هر بازوی لنیارد می باشد.
  • طراحــی شــده جهــت پیشــروی و صعــود بــه ســازه هــا، دکل هــا، نردبــان هــا و…
  • بـا توجـه بـه وجـود سـگک هـای فـوالدی مقـاوم امـکان کاهـش و افزایـش طـول بنــد )لنیــارد( مــی باشــد)ریگالژی(.
  • قابلیت رگالژ تسمه تا 60 سانتیمتر می باشد.
  • دارای ضـد شـوک کـم حجـم و سـبک، مجهـز بـه سیسـتم ضـد شـوک اسـت کـه باعــث کاهــش اثــر ضربــه در اثــر ســقوط مــی شــود.
  • امـکان اتصـال بـه تمامـی هارنـس هـا و مناسـب جهـت تمامـی ارتفاعـات بـا توجـه بـه شـرایط کار مـی باشـد.

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه