بند فولادی دو سر حلقه مدل 123 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی بند فولادی دو سر حلقه مدل 123 A

بند فولادی دو سر حلقه مدل 123 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

امکان اتصال به انواع تکیه گاهها دار بستها و…
امکان استفاده به عنوان بند تکیه گاه یا انچور
امکان استفاده به عنوان خط نجات )line Life)
دارای بسـت فـوالدی مـی باشـد کـه از مزیتهـای ایـن نـوع اتصـال مـی تـوان بـه عـدم دسـتکاری محصـول توسـط کاربـر و افزایـش توان تحمـل نیـرو بند)لنیارد(
در ناحیـه اتصـال بـه تکیـه گاه کـه در نهایـت باعـث افزایـش ایمنـی میگـردد را اشـاره کـرد.
امـکان اتصـال بـه تمامـی هارنـس هـا و مناسـب جهـت تمامـی ارتفاعـات بـا توجـه بـه شـرایط کار مـی باشـد.
امکان استفاده از هر نوع کارابین بر روی این محصول

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه