هارنس جلیقه ای مدل 228 A

اطلاعات بیشتر

رنگ

فسفری

ساخت کشور

ایران

برند

البرز پوشش

معرفی هارنس جلیقه ای مدل 228 A

هارنس جلیقه ای مدل 228 A از جمله تجهیزات کاربردی برای کار در ارتفاع است که مشخصات آن در زیر آورده شده است.

دارای تسمه ضد خش و سبک
فشــار وارده بــرروی کمربنــد توســط تســمههای شــانه بــرروی شــانه منتقــل میشــوند.
سـگک هـای تمـام فولادی و بسـیار مقـاوم در برابـر کشـش و حادثـه که سـاده و راحـت ریـگالژ مـی شـود و در زمـان حادثـه امـکان بـاز شـدن آن وجـود نـدارد.
در طراحی و ساخت هارنس از قطعات سبک استفاده شده است.
استفاده از دو حلقه جلو همزمان جهت نشیمن هنگام کار هارنس مناسب جهت جلوگیری از سقوط
دارای 3 حلقه اتصال فوالدی مقاوم
امـکان کار بصـورت نشـیمن بـا اسـتفاده از ۲ حلقـه اتصـال بـه صـورت همزمـان در ســینه هارنــس
امکان استفاده از تمامی لنیاردهای ضد شوک دار و معمولی
ســرعت بالا در پوشــیدن و خــارج کــردن هارنــس بــا توجــه بــه طراحــی و ســگکهای ســرعتی
راحتی هنگام نشستن و بلند شدن در حین کار و حتی لحظات استراحت استفاده صحیح از هارنس از هر گونه صدمات جلوگیری می کند.

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش این محصول می توانید با شماره های فروشگاه ایمن صنعت آریا تماس حاصل فرمایید. فروشگاه ایمن صنعت آریا در زمینه لوازم ایمنی  تنوع بسیار بالایی داراست. که می‌توانید این تنوع را از طریق سایت مشاهده نمایید.

شماره تماس ها:  ۰۹۱۲۵۱۱۱۴۲۸ – ۰۹۱۹۷۰۹۳۹۸۳ – ۶۶۳۴۷۹۲۲ – ۶۶۱۷۰۸۸۱

Leave Your Comment

بستن
مقایسه